Diktat Ministarstva znanosti – Ukidanje vlastitih prihoda

Zašto ministar ima pravo zatvarati sveučilišta, fakultete i znanstvene institute? Dana 13. srpnja 2023. Vlada je donijela Uredbu o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj. Zajedno s pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda visokih učilišta koji donosi ministar znanosti i obrazovanja, riječ je o najvažnijim podzakonskim pravnim … Continue reading Diktat Ministarstva znanosti – Ukidanje vlastitih prihoda