autograf.hr

Impressum

autograf.hr
ISSN 1849-143X

 

Izdavač:
Udruga Novum
Medvedski breg 29
10040 Zagreb

 

Za izdavača:
Drago Pilsel

 

Koncept:
Drago Pilsel, Josip Štilinović i Zdravko Zima

 

Redakcija:

 

Glavni urednik:
Drago Pilsel
drago.pilsel@autograf.hr
d.pilsel@zamir.net

 

Savjetnica glavnog urednika:
Jadranka Brnčić
jbrncic@ffzg.hr

 

Izvršna urednica:

Anteja Ujdur
anteja.ujdur@autograf.hr

 

Pomoćnica izvršne urednice i moderatorica društvenih mreža:
Adriana Nimac
adriana29@gmail.com

 

Tehnički urednik:
Bruno Buljubašić
buljubasic.bruno@gmail.com

 

Web izrada:
Poslovna učionica d.o.o.

 

Tajnica redakcije:
Claudia Keller-Pilsel
claudia.keller-pilsel@autograf.hr

 

Kolumnisti i stalni autori:
Nenad Bartolčić
nbartolcic@gmail.com
Jadranka Brnčić
jbrncic@ffzg.hr
Vladimir Cvetković-Sever
vcsever@yahoo.com
Filip David
filipd@sbb.rs
Boris Dežulović
dezulovic@gmail.com
Ivica Grčar
grcar@yahoo.com
Peter Kuzmič
pkuzmic@aol.com
Miljenko Jergović
jergovic@gmail.com
Ivan Markešić
Ivan.Markesic@pilar.hr
Drago Pilsel
d.pilsel@zamir.net
Branimir Pofuk
branimirpofuk@gmail.com
Ante Tomić
anttomic@gmail.com
Milan Vlajčić
milanvlajcic@yahoo.com
Nela Vlašić
nela_vlasic@yahoo.com

 

Lektorica:
Vesna Arsovski
varsovski@hnd.hr

 

Karikaturist:
Josip Kovačević – ENCO
encco@net.hr

 

E-adresa redakcije:

autograf@autograf.hr

 

Savjet redakcije:
Vesna Arsovski, Hildegard Auf-Franić, Snježana Banović, Nenad Bartolčić, Sonja Bašić, Joško Belamarić, Romano Bolković, Zlatko Bourek, Jadranka Brnčić, Vladimir Cvetković-Sever, Bora ĆosićBranko Čegec, Ivan Čolović, Filip David, Aleš Debeljak, Arsen Dedić, Predrag Finci, Silvije Foretić, Niko Gamulin, Milan Gavrović, Ivica Grčar, Anna Maria Gruenfelder, Sinan Gudžević, Boris Gunjević, Željko Ivanković, Tvrtko Jakovina, Miljenko Jergović, Dejan Jović, Alfi Kabiljo, Dražen Katunarić, Claudia Keller-Pilsel, Snježana Kordić, Manca Košir, Mirjana Krizmanić, Peter Kuzmič, Mile Lasić, Katarina Livljanić, Ivan Lovrenović, Ivan Markešić, Dragan Markovina, Dalibor Martinis, Ivica Maštruko, Nataša Mataušić, Vili Matula, Predrag Matvejević, Seadeta Midžić, Branislav Mikulić, Teofil Pančić, Borka Pavičević, Jaroslav Pecnik, Sibila Petlevski, Drago Pilsel, Branimir Pofuk, Alma Prica, Ana Raffai, Boris Rašeta, Urša RaukarJanko Rožič, Božo Rudež, Seid Serdarević, Vladimir Šalamon, Zvonimir Šikić, Slobodan Šnajder, Vesna Teršelič, Ante Tomić, Dafinka Večerina, Jagoda Večerina, Nikola Visković, Milan Vlajčić, Nela Vlašić, Magdalena Vodopija, Vjeran Zuppa, Viktor Žmegač.

 

Portal autograf.hr se financira od donacija i sponzorstava. Vidi više pod “Donacije i sponzorstva”.
Broj žiro računa je:
HR5023600001102371587
(Zagrebačka banka)

Nositelj računa:
Udruga Novum
Medvedski breg 29
10040 Zagreb
OIB: 55152637705

 

Dnevni tweet Drage Pilsela

 

Portal Autograf.hr financijski podupiru Ministarstvo kulture RH
Ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba Grad Zagreb Zahvaljujemo se potpori redakcija:
Večernji list Slobodna Dalmacija