Simo Mraović

Simo Mraović

Srpsko narodno vijeće je do sada izdalo veći broj regionalnih monografija o kulturno-historijskim spomenicima. Objavili smo i nekoliko naslova koji se bave temama iz Drugog svjetskog rata i rata devedesetih te suvremenim historiografskim i društveno-političkim odnosom spram njih. Na ovoj stranici možete preuzeti većinu naših izdanja.